Thơ chế hài hước về việc thi cử

Bước tới phòng thi… té cái rầm!!!

Tài liệu rơi hết tính sao ta?

Lom khom dưới lớp thằng ngậm bút

Lác đác bên trên nhỏ gãi đầu

Nhớ má đau lòng con bí quá!

Thương thầy ở lại một năm chơi

Dừng bút tại đây em xin hết

Một câu ngắn gọn: Em bó tay!

Xem thêm