Thơ vui cổ vũ mùa thi cử

Bước tới trường thi đủ mánh phòng

Lý, văn dưới áo, hóa bên hông

Lom khom giở quẻ, tiêu vài chú

Khám xét thu “phao”, lượm mấy chồng

Hết “thuốc”, đau lòng cô mếu máo

Tiếc bài, đớ miệng hỏi cầu mong

Tại ai nên nỗi bài để trống

Kết quả trời ơi: Không với không!

 

Xem thêm :

Clip hài: không để lộ hàng (đảm bảo cười vỡ bụng)

Đề thi khó đỡ

Tại sao sinh viên thi rớt?