Đơn thuốc thần kỳ của bác sĩ

Truyện cười

Sau khi khám, bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân. Bệnh nhân hỏi bác sĩ:

– Bác sĩ, uống xong số thuốc này liệu tôi sẽ hết bệnh được không?

Vị bác sĩ cười đáp:

– Chắc chắn là khỏi.

Bệnh nhân ngạc nhiên:

– Sao ông có thể chắc chắn được chứ?

– Thì từ đó tới giờ ai đến khám tôi cũng kê cho đơn thuốc này, mà cho đến nay có ai quay lại đâu.

– @@

Xem thêm: