Vẫn có thể cạo râu

Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn: – Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu bia và phải cai cả cái khoản đàn bà nữa. Bệnh nhân hoảng hốt: – Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa? Bác sĩ bình thản trả lời: – Tất nhiên, anh

Read more

Mả cha các đồng chí…

Mả cha các đồng chí…   Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: – Mả cha các đồng chí… Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: – Mả ông các đồng chí… Hội trường im

Read more