Truyện tiếu lâm hay nhất

Cá nói: Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước …

Nước nói: Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi …

Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh!

Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn vây quanh em để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình….

Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!