Mỗi ngày tôi chọn…

Mỗi ngày, tôi chọn 1 niềm vui
Chọn tới, chọn lui hết mẹ 1 ngày !!!

Tôi chợt nhớ rằng vì sao tôi sống
Vì có bao người, thèm sống hơn tôi.
Và như thế tôi lướt face hằng ngày
Và như thế tôi sống ngu dần dần………

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
Đường đến vinh quang đường đến địa ngục
chân chợt rã rời, lòng tôi đau nhói
Và thế tôi ngồi,nghịch lap on face !!

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Ngồi tới đêm thâu bụng đói cồn cào
Tôi chợt biết rằng, vì face nên đói
Và thế tôi ngồi, tận sáng hôm sau !!!

Mỗi ngày, tôi làm 1 bài thơ
Làm tới làm lui lạc mất chủ đề
Tôi chợt nghĩ rằng, tại sao ngu thế,
Và có bao người chẳng khá hơn tôi

Và như thế tôi sống ngu từng ngày
Và như thế tôi thích đu cột điện
Đã đu nhiều lần mà chẳng thấy sao
Là la lá lá la là!!!

 

Xem thêm: Những bài thơ chế hay nhất năm tại đây