Tiếng anh thế kỉ 21

– Hover go for water it pure: Lượn đi cho nước nó trong (kết nhất câu này)

– I want to toilet kiss you : Anh muốn cầu hôn em

– Son with no girl: Con với chả cái

– Like is afternoon: thích thì chiều

– Tangerine do orange flunk: quýt làm cam chịu

– Sky down no enemy: Thiên hạ vô địch… keke

– Nest your father :Tổ cha mày

– Eat picture :Ăn ảnh

– Home face road: Nhà mặt phố

– Dad do big: Bố làm to

– No family live: Vô gia cư

– Go dust Đi bụi

– Sugar sugar a Hero man : Đường đường 1 đấng anh hào

– Light as pink feather: Nhẹ như lông hồng hehehe

 

 

 

Xem thêm:

– Tiếng Anh của các bà nội trợ

– Tiếng Anh, lạy chúa!

Video hát qua cầu gió bay bá đạo :v