Làm bác sĩ thật tuyệt vời

Truyện cười

Đài truyền hình phỏng vấn một vị bác sĩ nổi tiếng:

– Lý do gì khiến ông muốn trở thành bác sĩ?

Vị bác sĩ mỉm cười trả lời:

– Bởi vì bác sĩ là một nghề rất tuyệt vời!

– Ông có thể nói rõ hơn nó tuyệt vời như thế nào được không?

– Đây là nghề duy nhất mà anh có thể bảo phụ nữ im lặng làm theo lời mình và chồng của họ phải thanh toán hóa đơn!

– ?!!

Xem thêm: