Vẹt biết nói

Bà Muller mua một con vẹt biết nói. Nhưng sau một thời gian dài mà vẫn chẳng thấy con vẹt nói năng gì cả.

Bà ta quyết định thử dạy nó:

– Alô, alô …

Bà ta cứ thế lặp đi lặp lại:

– Alô, alô… alô!

Dĩ nhiên là vẹt nhà ta chán ngấy, bèn thốt lên:

– Máy bận!

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm bốn phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − ten =