Sợ quá

Sợ quá Lý do chàng lính trẻ bỏ trốn chỉ sau 3 ngày trong quân ngũ là được phát quần đùi. Anh chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn

Read more
1 2 3 4