Địa Lý

Địa Lý Bố Thainhathoang đang dậy bé Heven học bài về Địa Lý. Bỗng Heven quay sang hỏi Thainhathoang: -Bố ơi, tại sao có nước Áo mà lại không có nước Quần? Thainhathoang ngẫm nghĩ một lúc rồi nổi khùng lên: -Mày học hành gì mà hỏi những câu ngu vậy, phí cơm phí gạo bao nhiêu năm trời của

Read more
1 2 3