Sao biết?

Truyện cười tình yêu

Cô gái hỏi người yêu của mình:

– Hôm qua anh đọc trộm nhật ký của em phải không?

Chàng trai rất bất ngờ, hỏi người yêu của mình:

– Ủa, sao em biết hay vậy?

– Em vừa xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó.

– @@

Xem thêm:

Truyện cười tình yêu ý nghĩa.

Truyện cười gia đình ý nghĩa.