Nguyên nhân làm việc không hiệu quả

Truyện cười

Một anh chàng vừa đảm nhận công việc quét sơn trên đường.

Sau ba ngày làm việc, giám đốc gọi anh ta vào phòng hỏi:

– Ngày thứ nhất anh làm việc rất tốt, được ba cây số, ngày thứ hai chỉ được hai cây số, như vậy vẫn có thể cho qua. Nhưng ngày thứ 3 anh làm việc thế quái nào mà vẽ còn chưa được một cây số?

Anh chàng định giải thích thì vị giám đốc lại lớn tiếng:

– Nếu cứ tình trạng này tôi buộc phải sa thải anh.

Anh thanh niên lúc này mới nói lại:

– Đây không phải lỗi của tôi!

– Không phải lỗi của anh thì lỗi của ai?

– Ông có biết là ngày thứ 3 tôi cách cái thùng sơn của ngày đầu tiên bao xa không?

– @@

Xem thêm: