Cá ngựa.

Dân mê tín cho rằng khi đi cá ngựa, phải nghĩ ra một cái gì có liên quan đến số, nói ra một cách trung thực, lấy số đó đánh thì chắc thắng. Hai bà đi cá ngựa cũng làm cách ấy:

– Áo ngực chị số bao nhiêu?

– Số 3. Còn chị?

– Số 2. Vậy 2 cộng 3 là 5. Mình đánh con số 5. Quả nhiên con số 5 về nhất, hai bà trúng to.

Hai anh ngồi gần đó cũng bắt chước:

– Ðêm qua mày làm mấy phát?

– Ba! Còn mày?

– Bốn! Hơn mày một phát. Vậy là 7. Ta đánh con số 7.

Lần này con số 2 về nhất.

Hai anh chàng lầm bầm trong miệng. Phải chi mình nói thật thì đâu có thua!

 

Xem thêm: truyện cười hay nhất việt nam tại đây.