Vẫn có thể cạo râu

Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn:

– Từ nay anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu bia và phải cai cả cái khoản đàn bà nữa.

Bệnh nhân hoảng hốt:

– Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?

Bác sĩ bình thản trả lời:

– Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cạo râu.

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm hay nhất

Mả cha các đồng chí…

Mả cha các đồng chí…

 

Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: – Mả cha các đồng chí… Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: – Mả ông các đồng chí… Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: – Mả cụ các đồng chí… Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: – …đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh …Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta 😀