Bơ vơ

Thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi: – Sao cháu khóc? Bị lạc đường à? – Vâng ạ. – Nhà cháu ở đâu? – Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới. – Thế bố cháu tên là gì? – Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay

Read more

Bơ vơ

Thấy một chú bé đứng khóc ở ngã ba đường, bà cụ tốt bụng dừng lại hỏi: – Sao cháu khóc? Bị lạc đường à? – Vâng ạ. – Nhà cháu ở đâu? – Cháu không biết, hôm nay nhà cháu dọn đến chỗ mới. – Thế bố cháu tên là gì? – Cháu cũng chưa rõ ạ, hôm nay

Read more