SAY

Hai người say rượu hỏi nhau:
– Cậu biết mấy giờ rồi không?
– Biết.
– Cám ơn.

 

có thể bạn quan tâm truyện tiếu lâm người lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 11 =