Phát minh

Hội đồng hỏi nhà khoa học:

– Nhưng chúng ta sẽ được gì khi lai hươu cao cổ với gà trống?

– Được một con vật đánh thức những người sống ở tầng trên cùng!

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm bậy bạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − four =