Lý do ăn xin…

Một người đi đường hỏi ông ăn xin: “Sao ông lại đi ăn xin?”.

– Để tôi lấy tiền uống rượu.

– Vậy sao ông lại uống rượu?

– Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

– !!!!!

 

xem thêm truyện tiếu lâm chọn lọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 7 =