Khắc có

Yên tâm , khắc có.
Một anh hỏi người thợ săn già:

– Nếu đi săn gặp gấu, bắn hết đạn mà nó cứ xông vào thì phải làm gì ạ?

– Phải trèo ngay lên một cây cao, lấy phân bôi khắp người.

– Nhưng lúc đó lấy phân ở đâu ra?

– Yên tâm, lúc đó khắc có.

 

 

xem thêm truyện tiếu lâm chọn lọc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + 18 =