Xem ngay: Chữa xuất tinh sớm cho Chồng?

Có một anh sinh viên đang ngủ thì bị người khác đánh thức

– Dậy! Dậy ngay!

– Dậy làm gì?

– Đổi tiền, nhà mày nhìu tiền lẻ quá mang không tiện

– Nhưng ai đấy nhỉ??

– Tao trộm đây.

 

Xem thêm:

Truyện cười cấm xem trộm

Truyện cười về chiếc máy bắt trộm

Truyện cười pứt của quý

 

Chia sẻ của bạn