Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể

Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể.

Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô.

Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô.

Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm.

Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác.
Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + 10 =