Bệnh LMLM

– Đố cậu, người ta viết: “LM LM” là viết tắt của bệnh gì?

– Lở mồm, long móng.

– Trật lất!

– Vậy bệnh gì?

– Lòi mông, lé mắt!

– Bệnh gì lạ thế?

– Bệnh này phổ biến lắm, cậu cứ ra đường sẽ thất ngay.

– ???

– Cậu quan sát tệ vậy! Thì những cô gái ăn mặc hở hang đến “lòi mông”, để cánh mày râu “lé mắt” nhìn chớ sao!

– À há (!!!)

 

xem thêm truyện tiếu lâm bậy bạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 3 =